۰۱ بهمن ۱۳۹۰

برف می بارید

برف می بارید 

جای پاها تازه بود

برف می بارید

باز می گشتم

برف می بارید برف می بارید :می بارید :می بارید

جاهای پاهای مرا هم برف پوشانده ست

شعر بالا قسمتی از شعر برف زنده یاد مهدی اخوان ثالث

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
4387226