۲۵ بهمن ۱۳۸۹

پنچره همیشه بسته

25 بهمن
نون-دال [ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ]

آنروز که موعود بیاید از کجا معلوم که وای بر شما نباشد قربان؟ همه فکر میکنن آنروز که موعود بیاید نظرش را جلب می کنند، اما ....


حمید [ ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ ]

افسوس بر این همه بلاهت
کاش 22 بهمن می آمدید هم کیک و ساندیس،سکه بهار و لامپ کم مصرف میگرفتید !!!!!!!!!!
هم چشم باز می کردید و می دیدید پنجره همیشه باز ملت سرفراز ایران را،و میفهمیدید آرزوی باز شدن پنجره آشوب و فساد و اغتشاش و رویای شیفتگی غرب را باید به گور ببرید.روز کشف حقیقت عالم نزدیک است:انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا...
آنروز که موعود بیاید.
وای بر شما...


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
3827826