۰۸ مرداد ۱۳۸۷

عاشقان عید تان مبارک

تقدیم به روح مادر سیدم  که جایش در بین ما خالی است اما عطرش در وجودمان است
Niloo [ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ ]

vay cheghad khoshgele adam mitune heso lamsesh kone


AIly [ ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ ]

che booye khoobi


4485293