۳۰ مرداد ۱۳۸۶

سعید از میان ما رفت

با خبر شدم که سعید روحانی بازیگر جوان و با استعداد فیلمهای حکم و سر بازهای جمعه و چهار انگشتی  از میان ما رفت  روحش شاد
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
4359783