مجد [ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

- در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم «حافظ»
- تجلی نور و انعكاس آن واقعا زیباست!


پوریا [ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

رنگهای زیبا که انعکاسشون در آینه کاری ها به زیباییشون افزوده.
ممنون...


3515123