۱۶ شهريور ۱۳۹۳

عکس پایانی

عکس پایانی نمایش دورهمی زنان شکسپیر با میمهانان عزیز این نمایش 

نمایش دورهمی زنان شکسپیر بعنوان پرفروش ترین نمایش دوران تماشاخانه ایرانشهر از ابتدای فعالیت این تماشاخانه گردید

شایان ذکر است نمایش( دورهمی زنان شکسپیر) به کارگردانی: بهاره رهنما

 مرداد و شهریور 1393 در تماشاخانه ایرانشهر - سالن زنده یاد استاد سمندریان به روی صحنه بود  

2289749