۰۶ مرداد ۱۳۹۳

تولد استاد کیمیا یی

مسعود کیمیایی خالق قیصر  در روز ۷ مرداد ۱۳۲۰ در کوچه سید ابراهیم خیابان ری تهران زاده شد استاد تولدتون مبارک 
2213904